teamfoto

Visie en missie

missie en visie

"Kleinschalig en betrokken"

De gezondheidszorg in Nederland zal steeds belangrijker worden. De maatschappij vergrijst en de steeds ouder wordende Nederlanders doen een groter beroep op de gezondheidszorg. Met het klimmen der jaren stijgen de gebreken. Het individu is minder goed in staat om de complexe zorgdiensten op waarde te kunnen beoordelen en zal steeds vaker moeten afgaan op het oordeel van deskundige onafhankelijke "derden".

De apotheekhoudende artsen zullen meer moeten gaan letten op een efficiënte interne organisatie en een goede externe communicatie op basis van een patiënt/cliëntgerichte aanpak in doen en communicatie.

De zorgverzekeraars zijn belangrijke marktpartijen, die steeds meer de regie in de zorg gaan vervullen. Zij zullen om die reden de kwaliteit afwegen tegen de kosten.

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Hoornaar wil een kleinschalige praktijk zijn, met persoonlijke aandacht voor de patiënt, die het huisartsenvak en de farmaceutische zorgoplossingen goed wil combineren. De artsen en de assistenten hebben het streven om de patiënten zo goed mogelijk te begeleiden bij een hoge kwaliteit van leven. Wij willen de inwoners van Hoornaar, Hoogblokland en omgeving van farmaceutische zorg voorzien vanuit een centraal en dichtbij gelegen praktijk met goed opgeleide dokters- en apothekersassistentes en een goed geoutilleerde en toegankelijke apotheekvoorziening. Samenwerking met fysiotherapeuten, thuiszorg, eerstelijns psychologen, diëtisten, diabetesverpleegkundigen, COPD verpleegkundigen en andere ziektebeeldgerelateerde zorgaanbieders staat hoog in het vaandel en zal steeds verder worden geoptimaliseerd.

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Hoornaar is als een schakel in de totale zorgketen gericht op het verlenen van eerstelijns medische zorg en farmaceutische zorg in samenwerking met andere zorgverleners.

De huisartsen zetten zich in om goed bereikbare en kwalitatief hoogstaande zorg te bieden volgens de richtlijnen van hun wetenschappelijke vereniging (NHG). DEKRA certificering voor apotheek en dokterspraktijk is behaald in juli 2012 en door doorgaande ontwikkeling zal blijvend worden voldaan aan de geldende ISO normen.

De apotheek ziet het als een belangrijke zorgtaak om naast correcte verstrekking de cliënt te begeleiden in een zo goed mogelijk gebruik van medicatie en zelfzorgartikelen, met inbegrip van het bewaken van ongewenste neveneffecten.