teamfoto

Coronavirus

Op dit moment bevindt ons land zich in de situatie met de COVID-19 (Corona) virus pandemie. Wij willen als team de gezondheidszorg in Hoornaar zo goed mogelijk laten draaien. Daarvoor hebben we u ook nodig.

Het is van belang om zoveel mogelijk patiënten maar ook zorgverleners gezond en staande te houden door besmetting met het virus zo goed als kan tegen te gaan. Om dit te realiseren hebben we een aantal aanpassingen gemaakt voor de komende weken tot de pandemie weer onder controle is.

Wanneer moet u wat doen?

Ten eerste: behalve de al bekende maatregelen van vaak handen wassen etc., willen wij u met klem adviseren: BLIJF THUIS als dit kan. Ga ook niet op visite (bij ouderen), tenzij daar een zeer dringende noodzaak voor is.

Blijf thuis bij klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden).

  • U hoeft bij deze klachten niet getest te worden.
  • Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.
  • Bel ons als u steeds zieker wordt of moeilijker ademt.

Bent u ouder dan 70, of heeft u een chronische ziekte? Bel dan direct ons of de huisartsenpost als u: koorts heeft (meer dan 38 graden) OF een koortsig gevoel EN hoest of moeilijk ademt.Wat doen wij vanaf 11 mei 2020?

  • Urgente gezondheidsklachten die alleen onderzocht en beoordeeld kunnen worden met een fysiek contact zullen gepland worden op een speciaal spreekuur of als visite. Dit wordt bepaald door de doktersassistente eventueel in overleg met een huisarts.
  • Voor mensen die toch naar de praktijk moeten komen staan wij maximaal 1 begeleider toe. Liefst zien we patiënten alleen. Er mag ook niet meer dan 1 begeleider in de wachtkamer plaatsnemen.
  • Ook voor de huisbezoeken zullen we vragen of er tijdens ons bezoek maximaal 1 andere persoon aanwezig is naast de patiënt, ook in spoedeisende gevallen.

Gezien deze nieuwe situatie kan het voorkomen dat het druk is aan de telefoon op de praktijk. Kom ook dan NIET zelf naar de praktijk. Bel in levensbedreigende situaties de spoedlijn, in alle andere gevallen: blijft het proberen op de gewone telefoonlijn.

Het kan voorkomen dat mensen met hoestklachten of koorts, na overleg met de assistente, toch verzocht worden voor onderzoek naar de praktijk te komen. Dit zullen wij dan doen in een aparte spreekkamer met een eigen deur naar buiten, deze mensen mogen in geen geval in de wachtkamer plaatsnemen. Volg ten allen tijde de aanwijzingen van de assistente.

Wij zullen ook in de nieuwe (en de zich steeds wijzigende situatie) zoveel mogelijk voor u proberen klaar te staan! Heeft u vragen over het coronavirus, dan kunt u bellen met het landelijk informatienummer 0800-1351 of https://www.thuisarts.nl/nieuws/nieuwe-adviezen-tegen-coronavirus-in-nederland raadplegen. Voor actuele informatie kijk op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Nieuwe privacywet AVG per 25 mei 2018: onze plichten en uw rechten

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Ons privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Indien u gebruik wilt maken van de in het privacyreglement genoemde rechten (onder andere het recht op inzage in uw gegevens en indien nodig correctie en/of afschrift daarvan) kunt u via een ingevuld en ondertekend formulier een verzoek hiervoor indienen. U kunt ook bij de assistente langslopen en bij haar uw verzoek mondeling indienen.

Nieuwe patiëntenomgeving

Bij Huisartsenpraktijk Hoornaar kunt u nu zelf een afspraak maken bij een van de dokters via internet. U kunt ook een mail sturen (eConsult). Of een recept aanvragen. U moet hiervoor eenmalig een formulier aanvragen bij de assistente en ondertekenen, daarmee krijgt u een eigen account. Ook kunt u het formulier aanvragen via apotheek@huisartshoornaar.nl .