teamfoto

Nieuwe privacywet AVG per 25 mei 2018: onze plichten en uw rechten

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Ons privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Indien u gebruik wilt maken van de in het privacyreglement genoemde rechten (onder andere het recht op inzage in uw gegevens en indien nodig correctie en/of afschrift daarvan) kunt u via een ingevuld en ondertekend formulier een verzoek hiervoor indienen. U kunt ook bij de assistente langslopen en bij haar uw verzoek mondeling indienen.

Nieuwe patiƫntenomgeving

Bij Huisartsenpraktijk Hoornaar kunt u nu zelf een afspraak maken bij een van de dokters via internet. U kunt ook een mail sturen (eConsult). Of een recept aanvragen. U moet hiervoor eenmalig een formulier aanvragen bij de assistente en ondertekenen, daarmee krijgt u een eigen account. Ook kunt u het formulier aanvragen via apotheek@huisartshoornaar.nl .