teamfoto

November 2021: Coronacheck

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie? Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen.

Stuurt u dan een e-mail naar vaccinatie@huisartshoornaar.nl, geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Vermeld ook uw contactgegevens. Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we u dat toe. Het heeft geen zin om onze praktijk hierover te bellen.

Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.

September 2021: Dokter De Jong

Sinds 20 september 2021 is dokter De Jong op de woensdag bij ons werkzaam. Hij heeft spreekuren op woensdag ochtend en woensdag middag. Hij werkt ook in andere huisartsenpraktijken.

Mei 2018: Nieuwe privacywet AVG: onze plichten en uw rechten

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens en geldt per 25 mei 2018. Ons privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Indien u gebruik wilt maken van de in het privacyreglement genoemde rechten (onder andere het recht op inzage in uw gegevens en indien nodig correctie en/of afschrift daarvan) kunt u via een ingevuld en ondertekend formulier een verzoek hiervoor indienen. U kunt ook bij de assistente langslopen en bij haar uw verzoek mondeling indienen.

Oktober 2018: Griepvaccinaties

De jaarlijkse griepvaccinaties worden dit jaar gegeven op maandagmiddag 29 oktober en dinsdagavond 30 oktober op de huisartsenpraktijk aan de Dorpsweg 127B op de volgende tijdstippen:

Oktober 2016: Griepvaccinaties

De griepvaccinaties worden gegeven op maandag 24 oktober en dinsdagavond 25 oktober. Wanneer u denkt ten onrechte geen uitnodiging hebt gehad, kunt u contact opnemen met de praktijk.

Februari 2016: Erkend leerbedrijf

Sinds 2016 zijn we een erkend leerbedrijf voor doktersassistentes. Dit betekent dat er regelmatig stagieres zullen zijn in de huisartsenpraktijk.

Januari 2016: Verbouwing

8 jaar na de nieuwbouw van het gezondheidscentrum hadden we al weer ruimte te kort. Er is meer druk op het spreekuur van de huisarts en de doktersassistente gekomen door verschuiving van zorg van ziekenhuis naar huisarts. Bovendien willen we bijdragen aan de opleiding voor doktersassistentes.

Afgelopen weken is er hard gewerkt om extra werkkamers te maken en we zijn erg blij met het resultaat. De komende weken gaan we ze inrichten en in gebruik nemen.

Januari 2016: Tevredenheidsonderzoek

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek

In januari kregen we de resultaten van het tevredenheidsonderzoek. Er waren 131 enquetes ingevuld teruggestuurd. We willen al die 131 mensen bedanken dat ze de moeite hebben genomen om alle bladzijden in te vullen. We zijn erg blij met het rapportcijfer 8.7 wat we kregen van u!!

Goede punten waren dat mensen zich serieus genomen voelden door de huisartsen en dat de medewerkers behulpzaam zijn. U had het gevoel goed geholpen te zijn met het probleem waar u voor kwam en kreeg goede uitleg.

De verbeterpunten die we eruit hebben gehaald zijn de wachttijd in de wachtkamer en aan de telefoon. Daarnaast blijkt dat we extra aandacht moeten besteden aan de privacy bij de balie. In de komende tijd gaan we deze punten nader analyseren en proberen te verbeteren. Zo proberen we, mede dankzij uw input, te werken aan steeds betere huisarts en apotheekzorg.

Mei 2015: Spreekuur Marry Muilwijk

Marry Muilwijk heeft een eigen spreekuur om de huisartsen te ondersteunen. U kent haar al uit de apotheek maar nu zult u haar ook in de spreekkamer en behandelkamer tegenkomen. Ze meet bloeddruk en suiker, ze kan onder andere injecties geven, oren uitspuiten en wratten aanstippen.

Februari 2014: Elektronisch patiënten dossier:

Het is mogelijk om de belangrijkste delen van uw medisch en van uw apotheek dossier open te stellen voor andere zorgverleners in de regio. Dit gaat via het LSP. Dit zou belangrijk kunnen zijn in spoedeisende situaties buiten kantoor uren.

Alleen met uw toestemming:
Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Uw toestemming kunt u regelen via www.vzvz.nl of rechtstreeks bij de assistente.
In het komende jaar willen we zo veel mogelijk patiënten benaderen om hun toestemming of bezwaar te horen. Wanneer u beslist niet wilt dat delen van uw dossier worden gecommuniceerd via het LSP dan horen we dat ook graag van u.

Meer informatie en een filmpje kunt u vinden op www.vzvz.nl.

Begin 2014: Nieuwe website

Sinds begin 2014 heeft de praktijk een vernieuwde website. Op deze website dient de informatie sneller gevonden te worden en de uitstraling vriendelijker te zijn. Mocht u opmerkingen of wensen hebben over deze site, dan horen we dat graag van u.